Wydział Sakramentalnych, w związku z napływem uchodźców z Ukrainy, przekazuje Czcigodnym Duszpasterzom dokumenty Rady Prawnej ds. Ekumenizmu dotyczące posług religijnych udzielanych wiernym z Kościołów i Wspólnot kościelnych niemających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim. W sytuacjach kiedy pojawią się wątpliwości i pytania proszę kontaktować się naszą Kurią.