PODYPLOMOWE STUDIUM NAUK O RODZINIE

na Wydziale Studiów nad Rodziną

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pod patronatem

KRAJOWEGO OŚRODKA DUSZPASTERSTWA RODZIN

 
 1. Podejmując wyzwania stawiane przez współczesny świat i odpowiadając na apel Papieża Franciszka o objęcie duszpasterską troską narzeczonych, małżonków, rodziny i osoby żyjące w nieformalnych związkach ZAPRASZAMY NA STUDIA PODYPLOMOWE skierowane do duszpasterzy rodzin, do osób duchownych: księży, zakonników, sióstr zakonnych.
 2. CELEM STUDIÓW jest umożliwienie zdobycia praktycznej interdyscyplinarnej wiedzy o małżeństwie i rodzinie niezbędnej w pracy duszpasterskiej podejmowanej we współczesnych uwarunkowaniach.
 3. STUDIA TRWAJĄ 4 SEMESTRY i obejmują 340 godzin zajęć dydaktycznych. Wykłady i ćwiczenia odbywają się podczas comiesięcznych spotkań studyjnych we środy i czwartki. We środy zajęcia zaplanowane są w godz. 9.45 – 18.15, w czwartki w godz. 8.00-16.30 (z przerwą w godz. 13.00 – 15.00 w czasie której jest możliwość odprawienia Mszy Świętej, spożycia posiłku, konsultacji w ramach seminariów dyplomowych).
 4. OPŁATA za rok akademicki wynosi 2.000 zł z możliwością uiszczenia jej jednorazowo lub w miesięcznych ratach na indywidualny numer rachunku bankowego podany w zawieranej przed rozpoczęciem studiów umowie.
 5. REKRUTACJA:
  • Kandydaci rejestrują się na studia za pośrednictwem strony internetowej: https://podyplomowe.uksw.edu.pl
  • Następnie składają (osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres) komplet dokumentów:
   • kwestionariusz osobowy wygenerowany z systemu rejestracji,
   • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   • zgodę przełożonego kościelnego na podjęcie studiów.
       

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie UKSW

Wóycickiego 1/3, bud. 23, p. 215

01-938 Warszawa

tel. 22/561-90-49, wsr@uksw.edu.pl

www.wsr.uksw.edu.pl