Szanowni Państwo,

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Prawa Kanonicznego dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Tematem tegorocznego Konkursu będzie Ustrój Kościoła Łacińskiego.

Poprzednie edycje Konkursu cieszyły się szerokim zainteresowaniem wśród uczniów i zostały bardzo pozytywnie przez nich odebrane. W pierwszym etapie ubiegłorocznego Konkursu wzięło udział ponad 1500 uczestników, spośród których 150 zostało zaproszonych na etap finałowy. Niestety przez pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 nie udało wyłonić się laureatów. Żywimy gorącą nadzieję, że w tej edycji obostrzenia higieniczno-sanitarne pozwolą nam przeprowadzić Konkurs w sposób bezpieczny, jednocześnie zapewniając realizację jego celów.

W ten sposób znaczna grupa młodych ludzi mogła w ramach zdrowej rywalizacji poznać pewne zagadnienia z zakresu prawa kanonicznego, rozwijać swoje pasje i odkrywać ten mało popularny kierunek wiedzy. Co więcej był to czas nawiązywania nowych relacji oraz znajomości ponieważ na naszą Alma Mater zjechała młodzież z całej Polski.

W związku z powyższym, zachęcamy do wzięcia udziału w naszym Konkursie. Może być to ciekawe doświadczenie zarówno dla Uczniów, jak i Państwa, jako Katechetów. Temat tegorocznej edycji – Ustrój Kościoła Łacińskiego – pozwala na bliższe poznanie struktury Kościoła, przez co może pomóc zrozumieć właściwie jego funkcjonowanie i zachęcić do aktywniejszego współdziałania.

Liczymy na Państwa udział. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. Konkurs objęty jest dofinansowaniem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”

Zgłoszenie szkoły należy dokonać do 15.11.2020 r. do godz. 23:59, poprzez: 

1. wypełnienie formularza dostępnego pod adresem https://forms.gle/iRhonMK9RxZ4oiKZ9 lub;

2. adres   e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl lub; 

3. listem poleconym na adres Dziekanatu Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW (ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa p. 54), adresując: Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris z dopiskiem ZGŁOSZENIE. 

W przypadku wybrania możliwości zgłoszenia 2 lub 3 należy załączyć załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

W załączniku przesyłamy Regulamin Konkursu.

Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody dla zwycięzców oraz laureatów, a także dla każdego z uczestników etapu finałowego !!!

Zachęcamy do udziału w Konkursie !!!

Wszelkie niezbędne materiały edukacyjne zostaną przesłane Katechetom po złożeniu rejestracji.

W razie jakichkolwiek pytań, służymy do państwa dyspozycji pod adresem e-mail: regulaiuris@uksw.edu.pl

Zapraszamy do śledzenia naszego na fanpage-u:

https://www.facebook.com/KoloNaukoweRegulaIuris/

oraz wydarzenia

https://www.facebook.com/events/702196593666808

Łącząc wyrazy uznania, 

Organizatorzy

Koło Naukowe Regula Iuris 

Pliki do pobrania: