w imieniu redakcji "Małego Gościa Niedzielnego" przesyłam informację o konkursie wielkopostnym dla dzieci i młodzieży. W załączniku znajdują się: szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin.