Akcja przede wszystkim związana ze Śląskiem ale można lokalnie się w te akcje włączyć. W załączniku informacje i plakat.