W ramach realizowanego projektu: „Adaptacja i wyposażenie krypt Katedry Łowickiej – nekropolii prymasów”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program INFRASTRUKTURA KULTURY

    Projekt dotyczy adaptacji i wyposażenia podziemi Katedry Łowickiej - nekropolii prymasów. Będzie ona obejmować trasę turystyczną po kryptach Katedry pw. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu, gdzie pochowanych zostało 12 prymasów, z których część pełniła także funkcję Interrexów. Ekspozycja będzie obejmować przejście po kryptach, w których zostali pochowani prymasi i dostojnicy kościelni. Nacisk położony zostanie na przedstawienie życiorysów prymasów, ich działalności na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej oraz miasta Łowicza i okolic. Drugim wątkiem będzie historia obecnej katedry, jej przemian architektonicznych i artystycznych. W udostępnionych kryptach i łączących je korytarzach znajdą się sarkofagi ze szczątkami prymasów oraz liczne zabytki pozyskane w trakcie badań archeologicznych. Wśród nich znajdą się m. in. naczynia liturgiczne, dewocjonalia, trumny, monety, ceramika i szkło.
 

Wzór gabloty do krypt

 
      Zabytki
      Krypty