• Projekt: „Konserwacja ścian i fundamentów. Prace archeologiczne w kryptach prymasowskich katedry łowickiej – nawa południowa”
  • Dofinansowany przez Województwo Łódzkie w wysokości 61 600,00 PLN
  • Całkowity koszt projektu 252 582,00 PLN