Prace przy odwodnieniu katedry w 2022 roku zostały dofinansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

Projekt: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu – odwodnienie etap IV

Dofinansowany przez Województwo Łódzkie w wysokości 100 000,00 PLN

Całkowity koszt projektu 206 263,21  PLN

 

Prace przy odwodnieniu katedry zostały dofinansowane przez Samorząd Województwa Łódzkiego.

5 mln zł na ratowanie zabytków

Projekt: „Prace konserwatorskie, restauratorskie i modernizacyjne w Bazylice Katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu – odwodnienie etap II

Dofinansowany przez Województwo Łódzkie w wysokości 75 000,00 PLN

Całkowity koszt projektu 164 220,73  PLN

 
  • Projekt: „Konserwacja ścian i fundamentów. Prace archeologiczne w kryptach prymasowskich katedry łowickiej – nawa południowa”
  • Dofinansowany przez Województwo Łódzkie w wysokości 61 600,00 PLN
  • Całkowity koszt projektu 252 582,00 PLN