• Diecezja Łowicka zrealizowała zadanie pn.: „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie Diecezji Łowickiej” o całkowitej wartości 7 168 319,00 zł.
 
 • Umową o dofinansowanie pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a Diecezją Łowicką.
 • Umowa dotacja: nr 468/2013/Wn-05/OA-TR-ZI/D z dnia 10.07.2013 r.
 • Umowa pożyczka: nr 469/2013/Wn-05/OA-TR-KU/P z dnia 10.07.2013 r.
 • Zadanie jest wsparte dotacją o wartości 2 078 276,00 zł i pożyczką o wartości 3 105 098,22 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 • Liczba budynków objętych termomodernizacją: 11 obiektów
 • Ocieplenie przegród zewnętrznych o powierzchni: 8 971,7 m2
 • Ocieplenie przegród wewnętrznych o powierzchni: 370 m2
 • Wymiana, modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.: 10 szt.
 • Wymiana okien o powierzchni: 994,71 m2
 • Wymiana drzwi o powierzchni: 115,37 m2
 • Instalacja pomp ciepła: 6 szt. o mocy 0,2887 MW
 • Instalacja kolektorów słonecznych: 5 szt. o pow. 11,5 m2
 
 • Termin zakończenia realizacji Przedsięwzięcia: 15.05.2014 r.