1. MINISTER KULTURY I  DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Termin przewidziany na złożenie wniosku :  31 marca 2019 roku
  1. ŁÓDZKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW
Termin przewidziany na złożenie wniosku :  28 lutego 2019 roku
  1. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Fundusz KOŚCIELNY
Termin przewidziany na złożenie wniosku :  31 marca 2019 roku
  1. JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (Prezydent, Burmistrz, Wójt, Starosta)
Termin przewidziany na złożenie wniosku : jeszcze nieustalony