Fundacja im. Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego „Serce Bez Granic” wspierając działania formacyjne kwartalnika PASTORES  zachęca do zapoznania się z ostatnim numerem pisma zatytułowanym „Czy księdzu można wierzyć?”: