VII. Diecezjalna Pielgrzymka Służby Zdrowia do Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Suserzu 16 października 2021 r.   Czcigodny Księże Proboszczu, Drogi Bracie w kapelańskiej posłudze chorym   Suserz, a w nim Sanktuarium Maryjne, to miejsce na mapie naszej diecezji do którego od lat przybywają liczni pielgrzymi. W ten pątniczy trud wpisuje się doroczne spotkanie i Pielgrzymka Pracowników Służby Zdrowia. W tym roku na pielgrzymi szlak i wspólną modlitwę u niebieskiej lekarki – Matki Bożej Uzdrowienia Chorych już po raz 7. chcemy zaprosić wszystkich lekarzy, pielęgniarki, położne, terapeutów, sanitariuszy i pozostały biały personel, farmaceutów, pracowników administracji, Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych i hospicjów. W roku beatyfikacji błogosławionych Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej chcemy jeszcze raz przyjrzeć się bliżej tym, którzy swe życie poświęcili Kościołowi i człowiekowi dotkniętemu cierpieniem. Na tegoroczne spotkanie zaprosiliśmy świadków, którzy z obecnymi podzielą się doświadczeniem życia błogosławionych, a sami Błogosławieni obecni w zgromadzeniu modlitewnym w znaku relikwii będą orędować za zgromadzonymi i pozostającymi na służbie, aby ta posługa człowiekowi choremu i cierpiącemu była jeszcze bardziej owocna. Na błogosławiony czas pielgrzymki Biskup Łowicki Andrzej F. Dziuba, udziela błogosławieństwa i łączy się w modlitwie ze zgromadzonymi. Z modlitwą i pozdrowieniami ks. Zbigniew KIELAN Referent diecezjalny ds. duszpasterstwa Służby Zdrowia   Program Pielgrzymki: 10:3o – Powitanie pielgrzymów /ks. D. SZELĄG – kustosz sanktuarium/ 10:4o – Konferencja /s. Radosława FSK/ 11:1o – Konferencja /ks. prał. dr A. GAŁKA – Warszawa/ 11:4o – Czas na spowiedź i przygotowanie do Mszy św. 12:oo – Eucharystia /ks. Z. KIELAN – diec. Duszpasterz Sł. Zdrowia/ 13:oo – Poczęstunek 13:3o – Warsztaty rękodzielnicze 14:3o – Różaniec 15:oo – Zakończenie pielgrzymki