Szczęść Boże,   gorąco polecamy książkę „Poradnia życia rodzinnego w procesie przygotowania do małżeństwa”, autorstwa dr Agnieszki Katarzyńskiej - doradcy życia rodzinnego w parafii św. Mikołaja w Bochni.   Książka omawia istotne kwestie związane z rolą i zadaniami doradcy życia rodzinnego. Dla osób pełniących tę posługę szczególnie przydatne mogą okazać się ostatnie rozdziały pracy, w których opisano, kim jest współczesny nupturient (osoba przygotowująca się do małżeństwa), jakie są jego poglądy, potrzeby i oczekiwania, a także z jakim zasobem wiedzy pojawia się w poradni. Następnie na podstawie szczegółowych badań przedstawione zostało, jaka jest jego recepcja spotkań w poradni: co warto poprawić, a co cieszy się jego uznaniem. Na końcu pracy zamieszczono szereg wniosków pastoralnych dotyczących zarówno kwestii organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem poradnictwa rodzinnego, jak i odnoszących się do przebiegu spotkań z doradcą życia rodzinnego, używanych przez niego narzędzi, przekazywanych treści i formy spotkań. Można powiedzieć, że celem książki jest danie odpowiedzi na pytanie: jakim doradcą być, by być autentycznym w oczach narzeczonych i skutecznie przekazywać istotne treści z zakresu odpowiedzialnego rodzicielstwa i etyki życia małżeńskiego i rodzinnego. Wszystkie te treści omówione są w szerokim kontekście zagadnień związanych z teologią małżeństwa i procesem przygotowania do małżeństwa w Kościele.   dr Agnieszka Katarzyńska - doradca życia rodzinnego w parafii św. Mikołaja w Bochni, specjalista w zakresie pomocy psychologicznej dla par (Instytut Psychologii Zdrowia), członek Komisji Małżeństw i Rodzin V Synodu Diecezji Tarnowskiej, katechetka w I LO w Bochni. Autorka cyklu spotkań dla młodzieży "Licencja na miłość". Ukończyła studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej, a także studia magisterskie z nauk o rodzinie oraz z dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Regularnie prowadzi wykłady na Diecezjalnym Studium Rodziny w Tarnowie.   Książkę można nabyć w Wydziale Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w cenie 35 zł + koszty przesyłki. Kontakt: drtarnow@gmail.com   Pozdrawiam serdecznie, Beata Choroszewska Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego tel. 22 53 04 838 tel. kom. 510 843 121 biuro@kodr.pl www.kodr.pl