ks prałat Wiesław Wronka Wikariuszem Generalnym

10 GRUDNIA 2013
admin

Niniejszym informuję, że decyzją Księdza Biskupa Andrzeja F. Dziuby, Biskupa Łowickiego, Ksiądz prał. Wiesław Wronka z dniem 9 grudnia 2013 roku został mianowany Wikariuszem Generalnym, Dyrektorem Wydziału Spraw Sakramentalnych i Dyrektorem Wydziału ds. Zakonnych Kurii Diecezjalnej Łowickiej.

Z wyrazami szacunku
Kanclerz Kurii
ks. dr Stanisław Plichta

Łowicz, dn. 10.12.2013 r.

Podobne