Ks. kan. dr S. Banach nowym Dziekanem w dekanacie Głowno

3 PAźDZIERNIKA 2014
admin

L.dz. 2327/2014

KOMUNIKAT KURII

Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że:
Ks. kan. dr Stanisław BANACH – proboszcz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Głownie, został mianowany dziekanem dekanatu GŁOWNO.

Z wyrazami szacunku i z gratulacjami

Kanclerz Kurii
ks. dr Stanisław Plichta

Łowicz, dnia 3 października 2014 r.

Podobne