Ks. kan. Bogumił Karp odznaczony medalem

9 PAźDZIERNIKA 2015
admin

Ks. kan. dr Bogumił Karp otrzymał w dniu 6 października medal „za szerzenie pamięci o bł. ks. Jerzym Popiełuszko, patronie Solidarności i męczennikach, bohaterach oraz mężach stanu z poświeceniem służących Bogu i Ojczyźnie, a także za obronę wartości wiary, życia ludzkiego i wyrażaną troskę o niepodległość naszej umiłowanej Ojczyzny”. Przedstawiciel Kapituły Medalu Pan minister Antoni Macierewicz wręczył go osobiście ks. Proboszczowi. W uroczystości w Domu parafialnym uczestniczył również Burmistrz naszego miasta Pan Dariusz Misztal oraz towarzyszący ministrowi asystenci.

Medal przyznawany jest od 1998 roku. Jako pierwsi otrzymali go matka błogosławionego kapłana męczennika śp. Marianna Popiełuszko oraz również nieżyjący już ks. Prymas kard. Józef Glemp. Do dziś wyróżnionych zostało nim ponad 150 osób.

Zdjęcia: Archiwum parafii farnej w Rawie Mazowieckiej

Podobne