Konserwacja Kapy z XVII – XVIII wieku z fundacji Prymasa Polski Arcybiskupa Gnieźnieńskiego Stanisława Szembeka

14 STYCZNIA 2016
admin
Szata dotychczas przechowywana w Skarbcu Katedry była w bardzo złym stanie, a jej degradacja postępowała. Dlatego był nieunikniona konieczność poddania jej zabiegom konserwatorskim.

Dzięki złożonemu do Marszałka Województwa wniosku o dofinansowanie tych prac otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dofinansowanie w wysokości 26 933 PLN co stanowiło 65% całości prac, które wyniosły 42 340 PLN.

Kapa czarna była szyta ręcznie, a jej spódnice wykonano z 6 fragmentów jednej tkaniny. Z innego materiału wykonano pretekstę i kaptur. Na kapturze i pretekście jest gęsty wzór roślinny. Wszystko zostało opatrzone podszewką. Materiał kapy to aksamit jedwabny. Użyta w preteście i kapturze tkanina pochodzi w Turcji lub Włoch. 

Prace konserwatorskie przeprowadziła Pani Tamara Przygońska konserwator tkanin z Warszawy. Zostały one zakończone 14 grudnia 2015 roku.

Obecnie kapa znajduje się w naszym Muzeum Diecezjalnym i będzie udostępniona dla zwiedzających. 

Dziękujemy serdecznie Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi za udzieloną dotacje na prowadzenie tych prac.

Tekst i zdjęcia: ks. Adam Matysiak

Podobne