Konkurs wiedzy o Świętej Siostrze Faustynie

11 SIERPNIA 2016
admin

Konkurs jest wyrazem wdzięczności Bogu:
 za dar życia i posłannictwa Świętej Siostry Faustyny
 za Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
 za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, których patronką była św. Faustyna

I. Informacje wstępne

Organizator:
Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia

Współpraca merytoryczna:
Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie

Uczestnicy
Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Liceum i Technikum)
Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, może w nim wziąć udział każdy uczeń.

Cele konkursu

• popularyzacja wiedzy o życiu i misji Świętej Siostry Faustyny

• pogłębienie wiedzy na temat form kultu Miłosierdzia Bożego przekazanych przez Świętą Siostrę Faustynę

• kształtowanie postawy ufności względem Boga i miłosierdzia wobec bliźnich

Strona internetowa konkursu

Wszystkie informacje o konkursie będzie można znaleźć na stronie internetowej:
www.faustyna.pl/zmbm/konkurs/

II. Harmonogram konkursu

1. Do 30 września 2016 r. – ogłoszenie regulaminu konkursu na podanej stronie internetowej

2. 30 listopada 2016 r.- ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń szkół do konkursu

3. Forma zgłoszenia: na druku zgłoszeniowym (zał. nr 1) na adres
konkurs@faustyna.pl

4. Do 20 grudnia br. organizator zamieszcza na stronie internetowej listę szkół uczestniczących w konkursie.

Podobne