Konkurs dla dzieci i młodzieży „My od Mieszka i Chrobrego”

23 LUTEGO 2016
admin

Zadaniem uczestników jest odbycie podróży w czasie i przeniesienie się aż do roku 966.
Po wylądowaniu w grodzie poznańskim lub gnieźnieńskim spotykają księcia Mieszka I oraz jego syna Bolesława Chrobrego, którzy przekażą przez nich specjalną wiadomość dla nas, współczesnych.
JAKA to będzie wiadomość? Odpowiedź zależy od inwencji i wyobraźni uczestników konkursu.
Do udziału w nim zapraszamy: dzieci przedszkolne i szkolne, młodzież gimnazjalną i licealną, grupy zorganizowane oraz indywidualnych uczestników.

I grupa przedszkolaki oraz klasy 1–3 – mają do wykonania pracę plastyczną w dowolnej technice

II grupa klasy 4–6 – przygotowują „Dziennik podróży” – objętość od 5 do 10 stron

III grupa klasy gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz grupy ministranckie i parafialne – kręcą film
klasy oraz grupy zorganizowane – od 10 do 12 minut;

uczestnicy indywidualni – od 3 do 5 minut

Konkurs rozpoczyna się 1 marca i trwa do 30 kwietnia (liczy się data stempla pocztowego).
Nagrodą jest wycieczka klasowa lub indywidualna do Poznania. W ramach wycieczki zwiedzanie Bramy Poznania ICHOT (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego), zwiedzanie katedry poznańskiej i jej podziemi oraz przejazd tramwajem Traktem Królewskim.

Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród odbędzie się 29 maja, podczas uroczystych obchodów Dnia Dziecka, na Ostrowie Tumskim, pod Katedrą Poznańską.

Szczegóły konkursu w regulaminie na stronach: www.malyprzewodnik.pl, www.malygosc.pl, www.promyczek.pl, www.mojepismotecza.pl, www.ministranci.pl.

Podobne