Konkurs – Archiwum wspomnień Jana Pawła II.

9 CZERWCA 2010
admin
Pragniemy poinformować, że Instytut Papieża Jana Pawła II organizuje wraz z Fundacją Wspomagania Wsi konkurs Archiwum wspomnień Jana Pawła II. Celem konkursu jest zebranie w formie nagrań wspomnień osób, które brały udział w spotkaniach z papieżem podczas jego pielgrzymek do Ojczyzny. Utrwalone zostaną historie mówione związane z wizytami papieża w Polsce, osobiste przeżycia, wspomnienia uczestników pielgrzymek.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do uczniów gimnazjów i liceów. Na stronie internetowej www.wspomnieniajp2.pl znajdują się niezbędne wskazówki jak przygotować się do wywiadu oraz informacje o wszystkich pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski.

Podobne