Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów w WSD

5 WRZEśNIA 2018
Janusz Szwarocki

W dniu dzisiejszym w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu, odbyła się Kongregacja Księży Dziekanów i Wicedziekanów Diecezji Łowickiej.

Spotkanie rozpoczęto w kaplicy seminaryjnej modlitwą przed Najświętszym Sakramentem, którą poprowadził Ks. dr R. Czarniak.

Następnie w auli WSD Biskup Ordynariusz powitał przybyłych księży i nastąpiło odczytanie przez Ks. kan. R. Kwatka protokołu z poprzedniej Konferencji.

Kolejnym punktem było przedstawienie spraw poszczególnych wydziałów, począwszy od Wydziału Personalno- Administracyjnego, Sakramentów i Zakonnego przez bp W Osiala.

Sprawy Wydziałów ds. Duszpasterstwa i Nauki Katolickiej zreferował Ks. prał. W. Wronka.

Sprawy Kancelarii kurii Ks. prał. St. Plichta.

Sprawy Wydziału ds. Ekonomicznych Ks. kan. A. Matysiak

Sprawy Wydziału Konserwatorsko- Budowlanego Ks. kan. St. Majkut.

Sprawy Sądu Biskupiego Ks. dr H. Wiśniewski

Sprawy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu Ks. dr J. Łękarski

Sprawy Caritas Diecezji Łowickiej Ks. mgr D. Krokocki

Sprawy Radia Victoria i Fundacji Caritas Ks. mgr P. Krzyszkowski

Przedostatnim punktem konferencji były wolne wnioski, a na zakończenie spotkania głos zabrał Biskup Ordynariusz.

Rolą księży Dziekanów w najbliższych dniach będzie poinformowanie o szczegółach spraw poruszanych w czasie Konferencji Kapłanów poszczególnych parafii.

 

Tekst i zdjęcia Janusz Szwarocki

Podobne