Konferencje rejonowe dla kapłanów

3 GRUDNIA 2018
ks. Łukasz Antczak

W dwie ostatnie soboty przed rozpoczęciem adwentu (24 listopada i 1 grudnia) tradycyjnie w gmachu WSD w Łowiczu odbyły się konferencje rejonowe dla kapłanów Diecezji Łowickiej. Są one okazją do zapoznania się planowanymi działaniami duszpasterskimi w wymiarze diecezjalnym i ogólnopolskim w nowym roku duszpasterskim, który rozpoczyna się w I niedzielę Adwentu.

Spotkanie zwyczajowo rozpoczęło się wspólną modlitwą w kaplicy seminaryjnej – nabożeństwo prowadził ks. kan. mgr lic. Robert Kwatek. W imieniu Biskupa Łowickiego obrady na auli prowadził Wikariusz Generalny ks. prałat Wiesław Wronka, dyrektor wydziałów duszpasterskiego i nauki katolickiej Kurii Diecezjalnej Łowickiej. Główną prelegentką w obecnym roku była p. dr Iwona Zielonka, która wygłosiła referat zatytułowany ” Drogi Głoszenia Dobrej Nowiny Młodym”. W głównej mierze było to dzielenie się własnym doświadczeniem wiary i zaangażowania na polu ewangelizacyjnym w pracy z młodzieżą.

Następnie ks. mgr lic. Jacek Zieliński mówił o wyzwaniach i zadaniach w ramach duszpasterstwa młodzieży w Diecezji Łowickiej. W nawiązaniu do tego wystąpienia relację z Synodu Młodych w Rzymie zdały dwie dziewczyny, które dzięki wsparciu finansowemu Biskupa Łowickiego mogły naszą diecezję reprezentować w Watykanie.

Te trzy wystąpienia były przyczynkiem do szerszej dyskusji nt. wyzwań duszpasterskich w pracy z młodzieżą w diecezji.

Po przerwie kawowej ks. kan. dr Bogdan Zatorski omówił program duszpasterski na rok 2018/2019 zatytułowany „W mocy Bożego Ducha”. Kolejnym prelegentem był ks. dr Jarosław Łękarski, który zaprosił do rozpoczynającego się kursu lektorskiego oraz planowanego na wiosnę 2019 r. kursu dla ceremoniarzy (Zainteresowani mogą więcej informacji uzyskać u opiekunów parafialnych zespołów liturgicznych).

Przed zakończeniem obrad wystąpił jeszcze przedstawiciel Cedr Polska, który przedstawił ofertę dla parafii i księży na zakupy w ramach grupy zakupowej dla instytucji kościelnych.

Słowa podsumowania wypowiedział Ordynariusz Diecezji Łowickiej bp prof. dr hab. Andrzej Franciszek Dziuba. W sposób szczególny ksiądz Biskup wyakcentował propozycję rady kapłańskiej czyli całoroczną modlitwę w poszczególnych parafiach w diecezji o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Jej początek będzie miał miejsce w I niedzielę Adwentu w par. Babsk. Na rozpoczynający się rok liturgiczny Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

 

Tekst i zdjęcia: ks. Łukasz Antczak

Podobne