Konferencja rejonowa dla księży

2 GRUDNIA 2017
ks. Łukasz Antczak

W dniu 2 grudnia w Wyższym Seminarium Duchownym odbyła się konferencja rejonowa dla księży Diecezji Łowickiej. Podobne spotkanie odbyło się tydzień wcześniej.

W kaplicy seminaryjnej najpierw odbyło się nabożeństwo z konferencją i adoracją Najświętszego Sakramentu. Słowo wygłosił ks. mgr lic. kan. Sławomir Sobierajski, który odniósł się do relacji tradycji i Nowej Ewangelizacji. Bardzo mocno podkreślił wagę fundamentu naszej wiary, którym określił to co do tej pory stanowiło tradycyjnej duszpasterstwo. Zauważył, że zarówno wcześniej jak i teraz niezbędna jest w Kościele obecność kapłana.

Stąd postawił wszystkim zebranym kilka pytań, na które powinny w sercu paść odpowiedzi. Jakie jest moje podejście do Eucharystii jako kapłana? Jak sam przeżywam sakrament spowiedzi?
Druga cześć spotkania miała miejsce w auli. Poprowadził je Wikariusz Generalny – ks. prałat Wiesław Wronka. Zgromadzonych kapłanów przywitał Pasterz Diecezji, a następnie wszyscy wysłuchali wykładu p. prof. Wiesława Jana Wysockiego.

Prelegent mówił nt. zaangażowania Kościoła w dzieło odzyskania niepodległości przez Polskę. Podawał w swym wykładzie wiele przykładów wkładu biskupów (bp Cieplak, bp Łoziński, bp Bandurski, kard. Kakowski, kard. Sapieha) i kapłanów (Banaś, Kwiatkowski, Schmidt, Sobczyński, Sopoćko, Rozumkiewicz) w troskę o ludność podczas zaborów i I Wojny Światowej. Odniósł się także do ważnych ośrodków religijnych scalających wiarę ludu – Wilno, Jasna Góra.
Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem, stąd jeszcze wiele pytań, które zostało zadanych Profesorowi.

Po przerwie swoje wystąpienie miała p. Agnieszka Napiórkowska, która zaprosiła księży do współpracy przy tworzeniu albumu z nawiedzenia obrazu MB Częstochowskiej. Prosiła o kontakt księżym, którzy chcieliby podzielić się doświadczeniem obecności obrazu w parafii.

Ważna częścią konferencji rejonowej było wystąpienie pracowników ZUS. Mówili oni ubezpieczeniu osób duchownych oraz zmianach, które będą obowiązywały po 1 stycznia 2018 r.

Następnie bardzo obszernie ks. mgr lic. Piotr Józwiak omówił sakrament bierzmowania w świetle najnowszych dokumentów.
Ostatnim prelegentem był ks. dr kan. Bogdan Zatorski, który omówił program duszpasterski na najbliższy rok.
Wszystko na sam koniec podsumował ks. bp Andrzej F. Dziuba.

Tekst i media: ks. Łukasz Antczak

Prezentacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wykład profesora Wysockiego

Wykład cz. II

Wykład cz. III

Konferencja cz. IV

Podobne