Konferencja Rejonowa dla kapłanów diecezji łowickiej

23 LISTOPADA 2019
Krzysztof Zwoliński

23. listopada w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu odbyła się Konferencja Rejonowa dla kapłanów diecezji łowickiej. Przybyli księża – wraz z biskupem pomocniczym Wojciechem Osialem –uczestniczyli najpierw w nabożeństwie w kaplicy WSD, później udali się do auli WSD, gdzie miał miejsce wykład pt. Celebracja eucharystyczna w dokumentach liturgicznych.

Nabożeństwu z wystawieniem Najświętszego Sakramentu przewodniczył ks. kan. Robert Kwatek – proboszcz parafii katedralnej w Łowiczu. Po odczytaniu Słowa Bożego odniósł się do tematu wiary i powołań do kapłaństwa w naszej diecezji. Ks. Robert mówił także o wielkiej wartości i konieczności modlitwy o powołania.

Dalszą część konferencji poprowadził ks. prał. Wiesław Wronka. Po przywitaniu kapłanów i słowie wstępnym bpa Wojciecha, zgromadzeni wysłuchali wykładu ks. dra Jakuba Dębca pt. Celebracja eucharystyczna w dokumentach liturgicznych. Ważnym aspektem prelekcji były odstępstwa od norm w zakresie sprawowania Eucharystii. Ks. dr Jakub Dębiec zwrócił uwagę na liczne niewłaściwe i niegodne formy odprawiania mszy św. na zachodzie Europy oraz w Polsce. W odniesieniu do dokumentów liturgicznych poruszone zostały kwestie ubioru kapłana podczas Eucharystii, a także miejsca oraz sposobu sprawowania mszy św.

Na koniec wykładu ks. prelegent odpowiedział na kilka pytań z sali, dotyczących m.in. stosunku papieża Franciszka do reguł sprawowania Eucharystii zawartych w dokumentach liturgicznych.

Kolejnym punktem konferencji było omówienie programu duszpasterskiego na rok 2019/2020 przez ks. kan. dra Bogdana Zatorskiego. Następnie ks. dr Radosław Czarniak przedstawił problem spadku powołań kapłańskich w diecezji łowickiej. Ostatnim tematem spotkania była obecność poszczególnych wspólnot parafialnych w Internecie – strony internetowe parafii oraz adresy e-mail.

Na zakończenie bp Wojciech Osial podsumował wnioski z konferencji: – Ośmielę się powiedzieć, że dzisiaj mamy kryzys wiary w Eucharystię; kryzys wiary w obecność żywego Boga w Eucharystii. – mówił bp Wojciech. Zaznaczył również, że modlitwa o powołania kapłańskie przynosi wymierny efekt w postaci kandydatów do łowickiego seminarium.

Po końcowym przemówieniu bp Wojciech udzielił zgromadzonym błogosławieństwa.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne