KONFERENCJA PRASOWA Z PREZENTACJĄ ALBUMU „KATEDRA W ŁOWICZU”

27 MARCA 2012
admin

Katedra łowicka, dawna
kolegiata, to jeden z najważniejszych zabytków Mazowsza, zwana Perłą Ziemi
Łowickiej, nekropolia 12 Prymasów. W ostatnich latach świątynia przeszła
gruntowną renowację, a zakończenie prac miało miejsce 24 września ub. roku.

            Żeby upamiętnić to wielkie dzieło, jakie zostało dokonane,
a także w celu popularyzacji tak wspaniałego zabytku, jakim jest katedra w
Łowiczu, Ksiądz Biskup Andrzej F. Dziuba podjął myśl, o opracowaniu albumu jej poświęconego.
W tym celu powołał w naszej diecezji zespół redakcyjny, w składzie: ks. dr Stanisław Poniatowski, prof. dr hab. Wiesław Wysocki, ks. kan. Bogumił Karp, ks. kan. Stanisław Majkut i pan kustosz Jacek Rutkowski. P
rojekt
zrealizowało Wydawnictwo Biały Kruk z Krakowa, ze zdjęciami  wybitnego artysty fotografa, Adama Bujaka.

W niedzielę, 25 marca, o godz. 17.00, w Sali Audiowizualnej Domu Biskupa Łowickiego, odbyła się konferencja, na której Album został zaprezentowany. Jego poziom edytorski, fotograficzny i
merytoryczny okazał się absolutnie wysoki, można nawet powiedzieć, że
światowy. 

W spotkaniu wzięli udział: Biskup łowicki Andrzej F. Dziuba, Adam Bujak, redaktor Joanna Foszczyńska z Wydawnictwa Biały Kruk, autorzy, władze samorządowe, pracownicy kurii, księża, alumni, siostry zakonne, przedstawiciele mediów, a także licznie zgromadzeni miłośnicy Łowicza i jego zabytków. 

Podobne