Konferencja Księży Dziekanów

28 LUTEGO 2013
admin

Spotkanie rozpoczął o godz. 10.00 Biskupa Ordynariusz. Następnie modlitwę brewiarzową poprowadził Ks. prał. W. Skonieczny.
Zwyczajem jest, że na początku każdej konferencji odczytywany jest protokół z poprzedniej Konferencji – uczynił to Ks. kan. R. Kwatek.

Potem nastąpiły wystąpienia poszczególnych kapłanów:
Sprawy Wydziału ds. Sakramentów poruszał Ks. bp J. Zawitkowski.

Sprawy Wydziału ds. Personalno – Administracyjnych omówił Ks. prał. St. Plichta (m.in.: jubileusze kapłańskie w 2013 r., nominacje i zwolnienia, informacje w sprawie czerwcowych translokat księży.)

Sprawy Wydziału ds. Duszpasterstwa i Nauki Katolickiej zreferował Ks. prał. W. Wronka. Zwrócił uwagę w swoim wystąpieniu na: rekolekcje wielkopostne: parafialne i szkolne, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, pielgrzymkę maturzystów na Jasną Górę, spotkanie Biskupa Łowickiego z młodzieżą w Niedziela Palmową, Olimpiadę Teologii Katolickiej, Olimpiada Wiedzy Religijnej dla Gimnazjów, czuwanie powołaniowe przed Niedzielą Dobrego Pasterza w Mszczonowie. Poruszony został również temat I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kół Żywego Różańca do Częstochowy w dniu 01.06. br., oraz przewodnika po sanktuariach i innych miejscach a także Fundacji Niepodległości w Lublinie – upamiętnienie „Żołnierzy Wyklętych”, którzy nie złożyli broni wraz z końcem II wojny światowej.

Sprawy Wydziału ds. Ekonomicznych przedstawili: Ks. kan. B. Karp, Ks. A. Matysiak.

O Sprawach Wydziału Konserwatorsko-Budowlanego mówił Ks. kan. St. Majkut.

Sprawy Sądu Biskupiego zreferował Oficjał Sądu ks. dr H. Wiśniewski.

Diecezjalny Ojciec Duchowny Ks. prał. W. Skonieczny przypomniał o rekolekcjach kapłańskich oraz o dekanalnych zebraniach teologicznych.

W związku z przebudową Strony Internetowej Diecezji Łowickiej głos również zabrał ks. mgr Ł. Antczak.

Sprawy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu przedstawił Wicerektor ks. dr P. Kaczmarek.

Natomiast sprawy dotyczące Caritas Diecezji Łowickiej zostały omówione przez ks. mgr D. Krokockiego.

W czasie obrad był także czas na zadanie pytań prelegentom, a przedostatnim punktem konferencji były wolne wnioski. Spotkanie zakończyło się po zabraniu głosu przez Biskupa Łowickiego.

Teraz w dekanach kapłani z poszczególnych parafii zostaną przez księży Dziekanów poinformowani o szczegółach spraw poruszanych w czasie konferencji.

Podobne