Konferencja Księży Dziekanów Diecezji Łowickiej

5 MARCA 2020
Krzysztof Zwoliński

Dnia 5.03.2020 roku w Łowiczu odbyła się konferencja księży dziekanów. Obrady rozpoczęły się o godzinie dziesiątej w budynku kurii diecezjalnej. W konferencji wzięli udział księża dziekani ze wszystkich dekanatów diecezji łowickiej.

Na spotkaniu obecny był biskup ordynariusz Andrzej F. Dziuba oraz biskup pomocniczy Wojciech Osial.

Konferencja rozpoczęła się wspólną modlitwą, po której został odczytany protokół z poprzedniej konferencji.

Następnie przedstawione zostały sprawy poszczególnych wydziałów. W tej części konferencji ks. dr Hubert Wiśniewski i ks. mgr lic. Piotr Jarota omówili nowy protokół przedmałżeński, który będzie obowiązywał od 1 czerwca br.

Na koniec przyszedł czas na wolne wnioski, po czym głos zabrał Biskup Łowicki.

Konferencję zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo.

W najbliższym czasie księża dziekani poinformują proboszczów poszczególnych parafii o sprawach poruszanych podczas konferencji.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne