Konferencja Księży Dziekanów Diecezji Łowickiej

17 MAJA 2019
Janusz Szwarocki

W dni dzisiejszym w budynku Kurii Łowickiej o godzinie 10.00 rozpoczęła się Konferencja Księży Dziekanów Diecezji Łowickiej.

Spotkanie słowem wstępu rozpoczął Biskup Ordynariusz Andrzej F. Dziuba. Następnie modlitwę poprowadził Ks. dr P. Kaczmarek

Protokół z poprzedniej Konferencji odczytał Ks. kan. mgr lic. R. Kwatek.

Kolejnym punktem było przedstawienie spraw poszczególnych wydziałów, począwszy od Wydziału Personalno- Administracyjnego przez Ks. bp. Wojciecha Osiala.

Sprawy Wydziałów Duszpasterstwa i Nauki Katolickiej zreferował Ks. prał. mgr W. Wronka.

Sprawy kancelarii Kurii Ks. prał. dr S. Plichta

Sprawy Sądu Biskupiego Ks. dr H. Wiśniewski

Sprawy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu Ks. dr P. Kaczmarek

Sprawy Caritas Diecezji Łowickiej Ks. mgr D. Krokocki

Sprawy Radia „Victoria” i Fundacji Caritas Diecezji Łowickiej Ks. kan. mgr P. Krzyszkowski

Przedostatnim punktem konferencji były wolne wnioski, a na zakończenie spotkania głos zabrał Biskup Łowicki.

Konferencję zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo.

Rolą księży Dziekanów w najbliższych dniach będzie poinformowanie o szczegółach spraw poruszanych w czasie Konferencji Kapłanów poszczególnych parafii.

 

Tekst i zdjęcia Janusz Szwarocki

Podobne