Konferencja Księży Dziekanów

9 MARCA 2023
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w budynku kurii diecezjalnej łowickiej odbyła się Konferencja Księży Dziekanów.

Na początku bp. Andrzej F. Dziuba przywitał zgromadzonych księży, po czym ks. dr Grzegorz Cieślak poprowadził modlitwę. Następnie bp Dziuba przekazał prowadzenie obrad wikariuszowi biskupiemu – ks. kan. Sławomirowi Sobierajskiemu.

Kolejnym punktem spotkania było odczytanie protokołu z poprzedniej konferencji przez ks. kan. dr. Dariusza Kuźmińskiego. W dalszej części obrad przedstawione zostały sprawy poszczególnych wydziałów.

Następnie przyszedł czas na wolne wnioski i podsumowanie obrad przez Biskupa Łowickiego.

Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne