Konferencja Księży Dziekanów

19 MAJA 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w budynku kurii diecezjalnej łowickiej odbyła się Konferencja Księży Dziekanów.

Na początku bp. Andrzej F. Dziuba przywitał zgromadzonych księży i poprosił rektora WSD ks. Piotra Kaczmarka o poprowadzenie modlitwy. Następnie bp. ordynariusz przekazał prowadzenie obrad bp. Wojciechowi Osialowi.

Tradycyjnie kolejnym punktem obrad było odczytanie protokołu z poprzedniej konferencji przez ks. Roberta Kwatka. W dalszej części obrad przedstawione zostały sprawy poszczególnych wydziałów.

Następnie przyszedł czas na wolne wnioski i podsumowanie obrad przez Biskupa Łowickiego.

Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne