Konferencja Księży Dziekanów

3 MARCA 2022
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w budynku kurii diecezjalnej łowickiej odbyła się konferencja księży dziekanów. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą w ciągu dnia, którą poprowadził diecezjalny ojciec duchowny ks. dr Grzegorz Cieślak. Po modlitwie Biskup Łowicki przekazał prowadzenie obrad bp. Wojciechowi Osialowi. Następnie protokół z poprzedniej konferencji odczytał ks. kan. Robert Kwatek.

Kolejnym punktem konferencji było przedstawienie spraw poszczególnych wydziałów przez osoby za nie odpowiedzialne.

Następnie przyszedł czas na wolne wnioski, po czym słowo podsumowania wygłosił bp Andrzej F. Dziuba.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne