Konferencja Księży Dziekanów

25 MAJA 2018
Janusz Szwarocki

W dni dzisiejszym w budynku Kurii Łowickiej o godzinie 10.00 rozpoczęła się Konferencja Księży Dziekanów Diecezji Łowickiej.

Spotkanie słowem wstępu rozpoczął Biskup Ordynariusz. Następnie modlitwę o powołania poprowadził Ks. kan. dr S. Wasilewski.

Protokół z poprzedniej Konferencji odczytał Ks. kan. mgr lic. R. Kwatek.

Kolejnym punktem było przedstawienie spraw poszczególnych wydziałów, począwszy od Wydziału Personalno- Administracyjnego przez Ks. bp. Wojciecha Osiala.

Sprawy Wydziałów Duszpasterstwa i Nauki Katolickiej zreferował Ks. Prał. mgr W. Wronka.

Sprawy Wydziału Ekonomicznego przedstawił Ks. kan. mgr A. Matysiak.

Sprawy Wydziału Konserwatorsko – Budowlanego Ks. kan. mgr lic. S. Majkut.

Sprawy Sądu Biskupiego Ks. dr H. Wiśniewski

Sprawy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu Ks. kan. dr. S. Wasilewski

Sprawy Caritas Diecezji Łowickiej Ks. mgr D. Krokocki

Sprawy Radia Victoria i Fundacji Caritas Ks. kan. mgr P. Krzyszkowski

Przedostatnim punktem konferencji były wolne wnioski, a na zakończenie spotkania głos zabrał Biskup Łowicki.

Rolą księży Dziekanów w najbliższych dniach będzie poinformowanie o szczegółach spraw poruszanych w czasie Konferencji Kapłanów poszczególnych parafii.

 

Tekst i zdjęcia Janusz Szwarocki

Podobne