Konferencja Księży Dziekanów

8 MARCA 2018
Janusz Szwarocki

W dni dzisiejszym w budynku Kurii Łowickiej o godzinie 10 rozpoczęła się Konferencja Księży Dziekanów Diecezji Łowickiej.

Spotkanie słowem wstępu rozpoczął Biskup Ordynariusz. Następnie modlitwę brewiarzową, oraz odczytanie protokołu z poprzedniej konferencji poprowadził Ks. kan. mgr lic R. Kwatek.

Kolejnym punktem było przedstawienie spraw poszczególnych wydziałów, począwszy od Wydziału Personalno- Administracyjnego przez Ks. bp. Wojciecha Osiala.

Sprawy Wydziałów Duszpasterstwa i Nauki Katolickiej zreferował Ks. Prał. mgr W. Wronka. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na: 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, troskę o nowych katechetów, Rekolekcje Wielkopostne, Pielgrzymkę Maturzystów na Jasną Górę- 24 marca, Niedzielę Palmową- 25 marca, Czuwanie powołaniowe WSD w Łowiczu- 22 kwietnia, V Pielgrzymkę Kobiet- Biała Rawska- 26 maj, XXIII Łowicką Pieszą Pielgrzymkę Młodzieżową na Jasną Górę- 6-14 sierpnia, odprawy katechetyczne- 30-31 sierpnia, II Spotkanie Diecezjalne Młodzieży w Łowiczu- 15 września, XIX Pielgrzymkę Katechetów i Nauczycieli- 22 września, XIV Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Domaniewic- 29 września, wznowienia kursu dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, oraz kalendarza na rok 2019 dotyczącego Wspólnot, Ruchów i Stowarzyszeń naszej Diecezji.

Sprawy Wydziału Ekonomicznego przedstawił Ks. kan. mgr A. Matysiak.

Sprawy Wydziału Konserwatorsko- Budowlanego Ks. kan. mgr lic. S. Majkut.

Sprawy Kancelarii Kurii Ks. prał. dr S. Plichta

Sprawy Sądu Biskupiego Ks. dr H. Wiśniewski

Sprawy Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu Ks. dr P. Kaczmarek

Sprawy Caritas Diecezji Łowickiej Ks. mgr D. Krokocki

Sprawy Radia Victoria i Fundacji Caritas Ks. mgr P. Krzyszkowski

Przedostatnim punktem konferencji były wolne wnioski, a na zakończenie spotkania głos zabrał Biskup Łowicki.

Rolą księży Dziekanów w najbliższych dniach będzie poinformowanie o szczegółach spraw poruszanych w czasie Konferencji Kapłanów poszczególnych parafii.

 

Tekst i zdjęcia Janusz Szwarocki

Podobne