Konferencja Księży Dziekanów

18 MAJA 2023
Krzysztof Zwoliński

Dzisiaj o godz. 10:00 w budynku kurii diecezjalnej łowickiej odbyła się Konferencja Księży Dziekanów.

Jako pierwszy głos zabrał bp Andrzej F. Dziuba, który w swoim słowie wstępnym przywitał wszystkich zgromadzonych i podziękował za przybycie. Następnie ks. kan. dr Piotr Kaczmarek poprowadził modlitwę o powołania.

Protokół z poprzedniej Konferencji odczytał ks. kan. dr Dariusz Kuźmiński. Kolejnym punktem obrad było przedstawienie spraw poszczególnych wydziałów.

Następnie przyszedł czas na wolne wnioski i podsumowanie obrad przez Biskupa Łowickiego.

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

 

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Zwoliński

Podobne