Komunikat z przygotowań do Nawiedzenia Obrazu MB Częstochowskiej w diecezji łowickiej

10 PAźDZIERNIKA 2015
admin

Komunikat z obrad Komisji przygotowujących Nawiedzenie Obrazu MB Częstochowskiej
 w diecezji łowickiej
W diecezji łowickiej rozpoczęły się oficjalne przygotowania do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, które planowane jest na jesień 2016 i wiosnę 2017 roku. 9 października br. w kurii diecezjalnej obradowały Komisje przygotowujące Nawiedzenie pod przewodnictwem biskupa łowickiego Andrzeja F. Dziuby.
1. Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy, którą poprowadził ks. prałat dr Stanisław Lech. Następnie słowo do uczestników skierował biskup Andrzej F. Dziuba, kreśląc wizję peregrynacji, oczekiwania z nią związane i zachęcając wszystkich do twórczego włączenia się w to wydarzenie.
2. Wszystkim zgromadzonym ksiądz biskup wręczył Dekret o powołaniu Prezydium i Komisji przygotowujących Nawiedzenie. W celu organizacji Nawiedzenia biskup łowicki powołał Prezydium Głównego Komitetu Organizacyjnego oraz osiem komisji, składających się z duchowieństwa, sióstr zakonnych i osób świeckich. Powołane komisje to: Komisja misyjno-duszpasterska, katechetyczna, liturgiczna, ds. środków przekazu, ds. służb porządkowych i medycznych, ds. powitania i pożegnania Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej oraz ds. osób konsekrowanych. 
3. Ks. prał. Wiesław Wronka przedstawił plan  Nawiedzenia Obrazu. Peregrynacja rozpocznie się 3 września 2016 r. w parafii MB Pocieszenia w Żyrardowie a zakończy się 24 czerwca 2017 r. w parafii katedralnej w Łowiczu. Jesienią 2016 i wiosną 2017 Obraz nawiedzi parafie, a w wyznaczone dni także domy zakonne. Koordynacją peregrynacji zajmować się będą księża dziekani. W każdej parafii bezpośrednio przed Nawiedzeniem mają być zorganizowane misje parafialne. Tematyka misji ma nawiązywać do tekstu Magnificat, Roku Miłosierdzia oraz 1050. rocznicy chrztu Polski i hasła nowego roku duszpasterskiego „Nowe życie w Chrystusie”, jak również uwzględniać hasło nawiedzenia „Oto Matka Twoja” (J 19, 27). W celu docenienia zgromadzeń zakonnych działających w naszej diecezji, decyzją biskupa łowickiego misje parafialne poprowadzą zakonnicy ze zgromadzeń przypisanych konkretnym dekanatom.
4. Przewodniczący poszczególnych komisji zaprezentowali wstępne propozycje różnych działań i inicjatyw. Będą one poddawane dalszej refleksji w ramach samych komisji i wprowadzane w życie. Działalność komisji ma pomóc w lepszej organizacji i przeżyciu Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
5. Wszyscy zgromadzeni przeprowadzili dyskusję nad zaproponowanymi działaniami. W jej trakcie podniesiono dużo szczegółowych kwestii, które będą musiały być rozstrzygnięte, m.in. organizacja i trasa peregrynacji i związane z tym kwestie logistyczne; dekoracje i pamiątki; kwestie liturgiczne, opracowanie śpiewników i modlitewników; zorganizowanie misji oraz spowiedzi w poszczególnych parafiach; obecność wydarzenia w mediach; aktywizacja młodzieży. Zgłoszono postulat skomponowania specjalnego hymnu, czym ma zająć się komisja liturgiczna. 
6. Na koniec ksiądz biskup ponownie zabrał głos, podsumowując spotkanie. Podziękował wszystkim uczestnikom za gotowość i pomysłowość włączenia się w dzieło Nawiedzenia, co pokazuje, że już zaczynamy tym wydarzeniem żyć. Biskup poinformował zebranych o planowanej na 18 czerwca 2016 r. diecezjalną pielgrzymkę na Jasną Górę, w czasie której diecezjanie zaproszą Matkę Bożą do nawiedzenia naszej diecezji. Ksiądz biskup poprosił także ks. prał. Adama Bednarczyka o przedstawienie krótkiej informacji na temat dalszych przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży.
7. Obrady zakończyły się modlitwą Anioł Pański, którą poprowadził ks. Stanisław Puchaczewski oraz błogosławieństwem biskupa Andrzeja F. Dziuby, pasterza Kościoła łowickiego. 
Ks. dr Piotr Karpiński
Rzecznik diecezji łowickiej
Łowicz, dn. 9 października 2015 r.

Podobne