Komunikat Wydziału Katechetycznego KDŁ do wizytatorów religii

24 WRZEśNIA 2014
admin

L. dz. 2237/2014

Czcigodny Księże Wizytatorze

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Diecezjalnej w Łowiczu zaprasza na spotkanie diecezjalnych i rejonowych wizytatorów nauki religii, które odbędzie się w czwartek 23 października 2014 roku o godz. 10.00 w budynku Kurii. Spotkanie ma na celu omówienie następujących tematów:

a) nowe regulacje prawne w zakresie katechizacji;
b) podsumowanie i analiza wizytacji przeprowadzonych w poprzednim roku szkolnym 2013/2014;

b) omówienie planu wizytacji lekcji religii w nowym roku szkolnym
2014/2015.

W przypadku ewentualnych zaniedbań odnośnie hospitacji w poprzednim roku szkolnym prosi się o jak najszybsze dostarczenie zaległych materiałów wizytacyjnych do Wydziału Nauki Katolickiej.

Z należnym szacunkiem

Wikariusz Generalny
ks. prałat Wiesław Wronka

Łowicz, dnia 24.09.2014 roku

Podobne