Komunikat Wydziału Ekonomicznego w sprawie wyłudzeń pieniędzy za niezamawiane usługi

31 STYCZNIA 2014
admin

Przewielebni Księża Proboszczowie Diecezji Łowickiej,

W związku z licznymi zgłoszeniami o próbach wyłudzania od Parafii pieniędzy
za niezamawiane usługi Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Łowickiej informuje,
co następuje:

1. Należy zawsze dokładnie przeanalizować każdą otrzymaną fakturę lub wezwanie
do zapłaty sprawdzając czy dana usługa była zamawiana przez Ks. Proboszcza (osobą reprezentującą Parafię przy zawieraniu umów jest tylko i wyłącznie Proboszcz lub wyjątkowo osoba przez niego pisemnie upoważniona),

2. Jeśli dana usługa nie była zamawiana przez Parafię nie należy regulować żadnych należności pojawiających się na fakturach, fakturach pro forma, wezwaniach do zapłaty lub innych pismach powiadamiając o takich przypadkach Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Łowickiej,

3. Osoby wzywające do zapłaty często powołują się na umowy, które rzekomo zostały zawarte „na odległość” podczas rozmowy telefonicznej. Dlatego należy zwracać uwagę
na tego typu telefony i nie składać pochopnych deklaracji. Trzeba podkreślić, iż ważność
tak zwartej umowy „na odległość” zależy od jej potwierdzenia na piśmie. Tak więc najczęściej powoływanie się za zawarte umowy i żądanie na tej podstawie zapłaty przez osoby trzecie stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego jako usiłowanie
do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W związku z tym o takich przypadkach należy powiadamiać Policję lub Prokuraturę.

Podobne