Komunikat Wydziału Ekonomicznego dot. Funduszy Europejskich

30 LIPCA 2014
admin

Diecezja Łowicka otrzymała ofertę ze strony European Institute of Environmental Energy Poland w celu pomocy w pozyskaniu funduszy, przez przygotowanie odpowiedniej aplikacji.

Zachęcam do zapoznania się przez Czcigodnych Proboszczów z niniejszym pismem.

Ekonom Diecezji

Podobne