Komunikat Wydziału Duszpasterstwa – dla księży Dziekanów

8 STYCZNIA 2015
admin

Czcigodni Kapłani,

w najbliższym czasie odbędą się w Łowiczu dwa ważne wydarzenia, o których była mowa na Zebraniu Księży Dziekanów we wrześniu ubiegłego roku.

1. Zjazd Dużych Rodzin z Polski, którego organizatorami są Związek Dużych Rodzin „ Trzy Plus” i miasto Łowicz. Zjazd odbędzie się w dniach 19-21 czerwca br. Jest serdeczna prośba byśmy upowszechniali piękną idee zjazdu i potrzebę wspierania rodzin wielodzietnych. Honorowymi gośćmi zjazdu będzie para prezydencka Anna i Bronisław Komorowscy.
Chodzi o pomoc w zalezieniu noclegów z dnia 19 na 20 i 20 na 21 czerw ca dla zaproszonych rodzin u wiernych w naszej Diecezji.

2. Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niewidomych i Niedowidzących do Matki Bożej i Św. Wiktorii w Katedrze Łowickiej, która odbędzie się w dniach 11-12 września br. Spodziewamy się około 2 tysięcy osób (niewidomych i opiekunów). Każda osoba niewidoma ma swojego przewodnika stąd prośba o przyjęcie do rodziny dwóch osób, w przypadku osoby niedowidzącej może być jedna osoba. Prosimy by rodziny naszej Diecezji przyjęły pielgrzymów w swoich domach na nocleg z dnia 11 na 12 września.

Aktualnie składamy naszym parafianom wizyty kolędowe i jest doskonała okazja, aby przybliżyć te wydarzenia rodzinom, które odwiedzamy oraz przedłożyć zawarte prośby. Prosi się Księży Proboszczów o zebranie informacji i sporządzenie listy chętnych, którzy chcieliby przyjąć do swoich domów rodziny wielodzietne w dniach 19-21 czerwca (dwa noclegi), jak również pielgrzymów niewidomych wraz z opiekunami w dniach 11-12 września (jeden nocleg). Zebrane adresy należy przekazać do Wydziału Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Łowickiej. Adresy dotyczące Zjazdu Dużych Rodzin z Polski prosimy przekazać do dn. 31 maja br., a dotyczące Pielgrzymki Osób Niewidomych do dn. 30 czerwca br.

Wikariusz Generalny
ks. prał. Wiesław Wronka

Podobne