Komunikat Wydziału Duszpasterskiego

16 SIERPNIA 2016
admin

Księże Proboszczu

Ksiądz Biskup Ordynariusz serdecznie prosi Księdza Proboszcza o zorganizowanie autokaru i umożliwienie wyjazdu Parafianom do Żyrardowa na rozpoczęcie Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej w dniu 3 września 2016 r. o godzinie 17.00 w Kościele Matki Bożej Pocieszenia.

Księża proszeni są o zabranie ze sobą alby i ornatu z wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II.

Wikariusz Generalny
ks. prałat Wiesław Wronka

Podobne