Komunikat Wydziału Duszpasterskiego KDŁ

19 GRUDNIA 2014
admin

Przewielebny Księże Proboszczu,

Przesyłam w załączeniu Apel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji dotyczący bezpieczeństwa osób starszych z prośbą o poinformowanie w/w w ramach ogłoszeń duszpasterskich i wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Z należnym uszanowaniem

Wikariusz Generalny
ks. prałat Wiesław Wronka

Łowicz, dnia 19 grudnia 2014 r.

Podobne