Komunikat Wydziału Duszpasterskiego KDŁ dotyczący przygotowań do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana

14 PAźDZIERNIKA 2016
admin

Księże Proboszczu,
Drogi Bracie w kapłaństwie,

w imieniu Księdza Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby, ordynariusza diecezji łowickiej, przesyłam pozdrowienie w Chrystusie Panu i przekazuję informacje dotyczące przygotowań do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, który ma dokonać się we wszystkich parafiach naszej diecezji w ostatnią niedzielę bieżącego roku liturgicznego, tj. w dniu 20 listopada 2016 r. w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

W związku z powyższym:
1. Proszę, aby po otrzymaniu niniejszego pisma w ogłoszeniach duszpasterskich poinformować Parafian o rozpoczęciu duchowego przygotowania do Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

2. Polecam, aby pomocą w duchowym przygotowaniu do tego wydarzenia, zarówno samego Kapłana, jak i Wiernych, była załączona na odwrocie codzienna Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana.

3. Zachęcam, aby w/w modlitwę odmawiać po Postcommunio przed błogosławieństwem na zakończenie Mszy świętej oraz podczas innych nabożeństw.

Wikariusz Generalny
ks. prałat Wiesław Wronka

Tekst modlitwy jest w załączniku nr 2

Podobne