Komunikat Wikariusza Generalnego

18 MARCA 2015
admin

Apel Konferencji Episkopatu Polski
o modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie

Czcigodny Księże Proboszczu!

Zgodnie z Komunikatem z 368. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski prosi się o przeprowadzenie w najbliższą niedzielę, dnia 22 marca, okolicznościowych modlitw w intencji pokoju na Ukrainie. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tego dnia będzie obchodzony Ogólnopolski Dzień Modlitwy o Pokój na Ukrainie. Prosi się o uwzględnienie tego apelu w modlitwie powszechnej. Modlitwy mogą też mieć inną formę w zależności od decyzji Księży Proboszczów.

Biskupi pouczają nas, że „kiedy my walczyliśmy o wolność, Europa nam pomagała. Dziś – pomagając Ukrainie – mamy okazję choć w części spłacić ów dług. Dużą pomoc potrzebującym na Ukrainie niesie już teraz Caritas Polska oraz Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie. W tę pomoc może się włączyć każdy człowiek”. Biskupi proszą też o „nawiązanie bezpośrednich kontaktów z parafiami na Ukrainie: rzymsko- i greckokatolickimi. Niech partnerskie relacje między parafiami owocują wzajemnymi odwiedzinami i pomocą, według lokalnych możliwości”.

WIKARIUSZ GENERALNY

Ks. prał. Wiesław Wronka


Łowicz, dnia 16 marca 2015 r.

Podobne