Komunikat WE KDŁ

23 GRUDNIA 2015
admin

Przewielebny Księże Proboszczu,

Proszę o dostarczenie wypełnionego wykazu aktów kościelnych za rok 2015 do Urzędu Dziekańskiego do dnia 7 stycznia 2016 r., celem sporządzenia przez Księdza Dziekana zbiorczego wykazu aktów kościelnych z całego dekanatu.

Ekonom Diecezji Łowickiej
ks. Adam Matysiak

 

Podobne