Komunikat w sprawie zdrowia bpa Józefa Zawitkowskiego

24 PAźDZIERNIKA 2020
ks. Łukasz Antczak

Łowicz, dnia 24.10.2020

Mając na uwadze poważny stan zdrowia Księdza Biskupa Seniora Józefa Zawitkowskiego ponawiamy prośbę o modlitwę w jego intencji. Otoczmy Księdza Biskupa naszą gorącą modlitwą we Mszach Świętych, nabożeństwach różańcowych i w osobistej modlitwie.
Módlmy się również w intencji chorych kapłanów, sióstr zakonnych i wszystkich wiernych, którzy doświadczają skutków epidemii. Niech połączy nas modlitwa pełna wiary z uzdrawiającą moc Pana Boga.

WIKARIUSZ GENERALNY
Ks. bp Wojciech Osial

Podobne