Komunikat w sprawie aktu poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi

21 SIERPNIA 2017
admin

Przewielebny Księże Proboszczu,

Dnia 6 czerwca br. w Zakopanem Episkopat Polski ponowił Akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi .

Akt ten zostanie ponowiony w każdej diecezji, parafii
i rodzinie w święto Narodzenia N.M.P. 8 września br.

Księża Pallotyni przekażą z tej okazji w formie daru dla wszystkich parafii repliki wyżej wymienionego dokumentu jako widomy znak obchodów 100 – lecia Objawień Fatimskich, celebrowanych na Krzeptówkach w Zakopanem.

Kopie „Aktu” Wydział Duszpasterski przekaże
po otrzymaniu od Księży Pallotynów.

Z wyrazami szacunku

WIKARIUSZ GENERALNY
Ks. Prał. Wiesław Wronka

Podobne