Komunikat Proboszcza parafii farnej w Rawie Mazowieckiej

9 LISTOPADA 2013
admin

W związku z obrazoburczą wystawą w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, w ramach której został sprofanowany Krzyż, znak Męki i Śmierci Chrystusa dla chrześcijan, a równocześnie ogólnoludzki symbol godności człowieka w najbliższą niedzielę po wszystkich mszach św. w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Rawie Maz. będzie specjalna modlitwa ekspiacyjna jako zadośćuczynienie za grzechy tych, którzy drwią z najświętszych symboli dla chrześcijan. Ponieważ „wielcy” tego świata milczą wobec takich powtarzających się „działań pseudoartystycznych”, to my – wspólnota Kościoła w Rawie Maz. chcemy zadośćuczynić Bogu także i za ten grzech milczenia.
Prosimy o włączenie się do tej modlitwy.

ks. Bogumił Karp
Proboszcz

Podobne