Komunikat po nominacji ks. prał. dra Andrzeja Józwowicza

18 MARCA 2017
admin
Komunikat po nominacji ks. prał. dra Andrzeja Józwowicza 
Kościół Łowicki, przeżywający 25-lecie swojego istnienia, biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego oraz wierni świecy kierują słowa miłości i synowskiej czci ku Ojcu Świętemu Franciszkowi, dziękując za włączenie kapłana naszej diecezji, ks. prał. dra Andrzeja Józwowicza,  do grona następców apostołów. Księdzu Arcybiskupowi Nominatowi życzymy, by jego dalsza posługa dyplomatyczna w służbie Ojcu Świętemu i Stolicy Apostolskiej była owocnym dziełem ewangelizacyjnym Kościoła, służącym pokojowi, sprawiedliwości oraz umacnianiu szacunku dla godności każdego człowieka. Otaczamy Księdza Arcybiskupa Nominata modlitwą i serdeczną pamięcią przed Bogiem, za wstawiennictwem naszych patronów, św. Wiktorii i bł. o. Honorata.
W stosownym czasie zostaną podane bliższe informacje dotyczące święceń biskupich.
Ks. dr Piotr Karpiński
Rzecznik Diecezji Łowickiej
Nomina del Nunzio Apostolico in Rwanda
 
Il Santo Padre Francesco ha nominato Nunzio Apostolico in Rwanda il Rev.do Mons. Andrzej Józwowicz, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Lauriaco, con dignità di Arcivescovo.
Il Rev.do Mons. Andrzej Józwowicz è nato a Boćki (Polonia) il 14 gennaio 1965. È stato ordinato sacerdote il 24 maggio 1990. Si è incardinato a Łowicz. È laureato in Utroque Iure. Entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 1997, ha prestato successiva-mente la propria opera presso le Rappresentanze Pontificie in Mozambico, Thailandia, Un-gheria, Siria, Iran, Russia. Conosce l’italiano, l’inglese, il francese, il russo, il portoghese.
Nominacja Nuncjusza Apostolskiego w Rwandzie
Ojciec Święty Franciszek mianował Nuncjuszem Apostolskim w Rwandzie Księdza Prałata Andrzeja Józwowicza, Radcę Nuncjatury, podnosząc go jednocześnie do godności Arcybiskupa ze stolicą tytularną w Lauriaco.
Ks. Prałat Andrzej Józwowicz urodził się w Boćkach 14 stycznia 1965 r. Wyświęcony na kapłana 24 maja 1990 r. Inkardynowany do diecezji łowickiej. Jest doktorem praw obojga. Wstąpił do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej 1 lipca 1997 r., pracując kolejno w przedstawicielstwach papieskich w Mozambiku, Tajlandii, Węgrzech, Syrii, Iranie i Rosji. Zna włoski, angielski, francuski, rosyjski i portugalski.

Podobne