Komunikat o reorganizacji zakresu pracy w Kurii Diecezjalnej Łowickiej

8 LUTEGO 2016
admin

Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że w związku z nominacją Biskupa Pomocniczego i reorganizacją zakresu pracy w Kurii, Biskup Łowicki mianował:

Ks. bp. Wojciecha T. Osiala Wikariuszem Generalnym, a w szczególności: Dyrektorem Wydziału Personalno – Administracyjnego, Dyrektorem Wydziału ds. Sakramentów oraz Dyrektorem Wydziału Spraw Zakonnych.

W zawiązku z powyższym zwolnił:

Ks. prał. Wiesława Wronkę, Wikariusza Generalnego, z funkcji Dyrektora Wydziału ds. Sakramentalnych i Wydziału Spraw Zakonnych;

Ks. prał. Stanisława Plichtę, Kanclerza Kurii, z funkcji Dyrektora Wydziału Personalno-Administracyjnego.

Z wyrazami szacunku
Kanclerz Kurii
ks. dr Stanisław Plichta

Podobne