Komunikat Kurii – zmiany personalne

9 PAźDZIERNIKA 2014
admin

L.dz. 2228/2014

KOMUNIKAT KURII

Kuria Diecezjalna Łowicka informuje, że:
– Ks. Andrzej Wróbel, ze względu na stan zdrowia, został zwolniony z urzędu administratora parafii pw. św. Stanisława biskupa i męczennika w Lewinie.

– Ks. mgr lic. Cyprian Lewandowski, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Głownie, został mianowany administratorem parafii pw. św. Stanisława, biskupa i męczennika w Lewinie.

– Ks. mgr Dariusz Drzewiecki, dotychczasowy wikariusz parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku, został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Głownie.

Z wyrazami szacunku
Kanclerz Kurii
ks. dr Stanisław Plichta

Łowicz, dnia 9 października 2014 r.

Podobne