Komunikat Kurii w sprawie zmiany trasy procesji Bożego Ciała w Łowiczu

10 STYCZNIA 2017
admin

Dnia 5 stycznia b.r. w budynku Kurii Diecezjalnej Łowickiej na zaproszenie Biskupa Ordynariusza odbyło się spotkanie w sprawie zmiany trasy procesji „Bożego Ciała” w Łowiczu. Na spotykaniu byli obecni:

1. J. E. Ks. Bp Andrzej Franciszek Dziuba – Biskup Łowicki;
2. J. E. Ks. Bp Wojciech Osial – biskup pomocniczy;
3. Ks. Prał. Wiesław Wronka – Wikariusz Generalny;
4. Ks. Prał. Stanisław Plichta – Kanclerz Kurii Diecezjalnej;
5. Ks. Prał. Robert Kwatek – Proboszcz parafii katedralnej;
6. Ks. dr Andrzej Sylwanowicz – sekretarz Biskupa Łowickiego;
7. Sz. P. Krzysztof Jan Kaliński – Burmistrz Miasta Łowicza
8. Sz. P. mł. insp. Marcin Grzelak – Komendant Policji w Łowiczu;
9. Sz. P. st. bryg. mgr inż. Jacek Szeligowski – Komendant Zawodowej Straży Pożarnej w Łowiczu;
10. Sz. P. Marek Przyżycki – Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu.

W odpowiedzi na pojawiające się głosy dotyczące przebiegu trasy procesji „Bożego Ciała” w Łowiczu została zaproponowana jej nowa trasa. Wprowadzona zmiana jest efektem wielu dyskusji i głosów związanych z obecnym przebiegiem procesji i trudnościami wynikającymi z jej przeprowadzeniem.

Zgłaszając nową propozycję Biskup Łowicki prosił o wzięcie pod uwagę stworzenia możliwości bardziej religijnego przeżycia uroczystości oraz jej praktycznego przeprowadzenia. Ponadto uznanie procesji Bożego Ciała jako niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO jest okazją, aby bardziej zadbać o przebieg i oprawę całości trasy procesji.

Przedłożona została propozycja nowej trasy i po zapoznaniu się z nią wszystkich zaproszonych, wysłuchaniu głosów w sprawie jej przebiegu, została zaakceptowana przez wszystkie strony. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do dobrego wyboru nowej trasy procesji.

Ks. Prał. Wiesław Wronka został ustanowiony pełnomocnikiem strony kościelnej do dalszych kontaktów roboczych.

WIKARIUSZ GENERALNY

Ks. Prał Wiesław Wronka

Podobne